Föreningen

Styrelsens sammansättning 2017: 

Ordförande: Kerstin Häggblom Hasselvägen 2, 820 65 Forsa
Tel: 0650-23648 Mobil: 0738072809  
Vice ordf: Sven Olof Biller Hålsänge 135, 825 95 Enånger
Tel: 0650-18188 Mobil: 0703941730  
Sekreterare: Stellan Stark Hållsta 204, 824 93 Hudiksvall
Tel: 0650-552197 Mobil: 0730262962  
Kassör: Esbjörn Olsson V Långgatan 62, 852 37 Sundsvall
Tel: 060-172 155 Mobil: 0703101186  
Hamnförvaltare:  Günther Karl Enångersvägen 76, 825 95 Enånger
Tel: 0650-550233 Mobil: 0703701924  
Ledamot: Marie Sandin Borkavägen 78, Enånger
  Mobil: 0738221555  
Ungdomskommitté: Jonas Adler Enångersvägen 36, Enånger
  Mobil: 0702236069  
Styrelsesuppl: Leif Karlsson  
Styrelsesuppl: Fredrik Bergsman  

Övriga funktionärer 2017:

Revisor Tord Wixner
Revisor Kjell-Arne Hollmo
Valberedning Pär Stenberg
Valberedning Lasse Heineman
Valberedning Tomas Ullmark
Försäkringsomb.     Stellan Stark
Säkerhetsansvarig Eero Honkasalo
Miljöombud Stellan Stark
Hamnkommitté Bengt Dahlberg
Hamnkommitté Lennart Zättlin
Hamnkommitté Jan Forsberg
Hamnkommitté Rauli Petäjämaa 
Nöjeskommitté Ingrid Andersson
Nöjeskommitté Margareta Hollmo
Nöjeskommitté Stellan Stark (sammankallande)
Nöjeskommitté Roland Jonsson
Nöjeskommitté Börje Vadsten
Nöjeskommitté Eva Karl
Ungdomskommitté Krister Andersson
Ungdomskommitté Karl Anders Skoglund
Ungdomskommitté   Sofie Axelsson
Ungdomskommitté Kristina Bergström
Ungdomskommitté Karin Nilsson
Ungdomskommitté Jonas Adler (sammankallande)
Tävlingskommitté Stellan Stark
Materialansvarig segeljollar   Günther Karl
Materialansvarig segeljollar Håkan Lunding
Byggnadskommitté Daniel Fernlund
Byggnadskommitté Tomas Ullmark
Byggnadskommitté Daniel Zättlin
PR kommitté Roland Jonsson
PR kommitté Kjell-Arne Hollmo
Farledsansvarig John-Åke Nilsson

Avgifter 2017 :

Medlemsavgift för huvudmedlem 300 kr
Medlemsavgift för familjemedlem 100 kr
Medlemsavgift ungdom 50 kr

Båtplatsavgifter:

Grundavgift: 800 kr 

Vid förtöjning vid boj: Båtens bredd + 50 cm, kostar 2.50 kr per cm.
Vid förtöjning vid bom: 2.50 per cm.
Vid förtöjning långsida mot kaj: Båtens längd i cm, kostar 2.50 kr per cm.

Uppläggningsavgift för båtar > 6m 500 kr
Uppläggningsavgift för båtar < 6m 300 kr
Uppställning av båt sommartid 750 kr
Uppställning för icke båtplatsägare (vinter) 600 kr
Uppläggning av vaggor/vagnar sommartid för medlemmar
som inte har vinteruppläggning 300 kr

Insatsavgift 4 m bom 600 kr
Insatsavgift 6 m bom 900 kr
Insatsavgift 8 m bom och boj 1200 kr

Insatsavgiften är ett lån till EBS som avskrivs på 5 år, återbetalas vid eventuell avflyttning i proportion till avskrivningstiden.

Av medlemmen arbetad tid avdrages följande år 75 kr per timme. Det gäller arbeten som är beordrad av styrelsemedlem. Det går maximalt att arbeta upp tid som motsvarar kostnaderna för grundavgift, båtplatsavgift och eventuell uppläggningsavgift. 


Båtplatser: Om Ni har önskemål om förändringar när det gäller båtplatser tar Ni kontakt med 
Günther Karl, 
070 370 1924

Försäkringar: Om Ni vill ha information om båtförsäkring eller vill teckna ny försäkring på Er båt, tar Ni kontakt med Stellan Stark Tel. 0650-595 061.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)